र्इमेल तथा फाेेन

तपार्इकाे केही सल्लाहा तथा सुझावहरू छन् भने तलकाे र्इमेल ठेगानामा र्इमेल पठाउनुहाेस् वा फाेन गर्नुहाेस् ।

lohorungkushal@gmail.com

raiurash@gmail.com

chrush.romeo@yahoo.com

फाेन नम्बर;

+९७७ ९८६२०३७८१७

+९७७ ९८४३३८५६८६

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.