रेडीयो कार्यक्रम

Downloads: 
 • File icon मानव सुरुवात
  Download View168.88 केबी
 • File icon धनी मानिस र नोकर
  Download View242.02 केबी
 • रेडीयो कार्यक्रम- सामाको कथा

 • रेडियो कार्यक्रम - परमेश्वरको प्रेम

 • रेडियो कार्यक्रम - धनी मानिस र काम् गर्ने मानिस

 • रेडियो कार्यक्रम - जिवनको मार्ग

 • रेडियो कार्यक्रम - लाजरस र येशु

 • रेडियो कार्यक्रम - जिवनको मार्ग-२

 • रेडीयो कार्यक्रम हराएको पुत्रको कथा सँग

 • मानिसको जिवन(लाजरसको कहानी सँगै)

 • रेडियो कार्यक्रम - असल सामरीको कथा सहित

 • रेडियो कार्यक्रम - मानव उत्पत्ती

 • रेडियो कार्यक्रम विश्राम - लोहोरुङ्ग भाषामा

 • रेडियो कार्यक्रम - प्रेम

 • रेडियो कार्यक्रम - मानव

 • रेडियो कार्यक्रम - गवाही

 • रेडीयो कार्यक्रम- साँघुरो ढोका

 • रेडियो कार्यक्रम - बिउ छर्नेको द्रीष्टान्त