पीपल साप्‍चीरा

Downloads: 
  • File icon हीम्चीम्मी फल
    Download View4.27 MB
  • File icon जीद्दीमी परीण्‍ाम्
    Download View5.14 MB
  • File icon लाङ्डोङमा नुङ् चुॽमीम्‍पा
    Download View4.43 MB

चैबानहा खानावाँमी काठा। गुबी याॽमीचीए टाङपेॽन आङमीम्‍पा खानावाँमी काठा चु।

 

Primary_Pic-Pipal-books.jpg